Are you 18 years old?
CONSUMPTION OF ALCOHOL HAS A NEGATIVE IMPACT. IT IS PROHIBITED TO SELL IT, BUY IT AND PASS IT ON TO MINORS.

Press releases

22.07.19
Apbalvojumu “Cēsnieks 2019” saņem horeogrāfe Inga Cipe

20.jūlijā Cēsu pilsētas svētku ietvaros AS “Cēsu alus” un “Cēsu novada pašvaldība” pasniedza ikgadējo apbalvojumu “Cēsnieks”. Šogad titula “Cēsnieks 2019” ieguvēja ir horeogrāfe un deju grupas “Viva ” dibinātāja un vadītāja Inga Cipe.

Ingas Cipes sirds pieder dejai, un ar savu radošumu viņa ir aizrāvusi simtiem bērnu un jauniešu pievērsties modernajai dejai. Šogad Ingas izlolotā deju grupa “Viva” atzīmēja 20 gadu jubileju. Inga ir arī neskaitāmu pasākumu un uzvedumu režisore un horeogrāfe izciliem projektiem, tajā skaitā arī Dziesmu un Deju svētku uzvedumu režisore.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un Cēsu alus komunikāciju vadītāja Agita Kārkliņa Ingai Cipei pasniedz balvu Cēsnieks 2019

Eva Sietiņsone, AS “Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja: “Cēsis var lepoties ar talantīgiem un aizrautīgiem cilvēkiem, kas no sirds veic savu darbu un sniedz ieguldījumu pilsētas attīstībā. Šogad, saskaņā ar iedzīvotāju vērtējumu, “Cēsnieks 2019” tituls piešķirts Ingai Cipei, horeogrāfei. Ceram, ka šis apbalvojums iedvesmos Ingu un citus cēsniekus vēl daudziem citiem radošiem projektiem.”

Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs: “Esmu priecīgs, ka AS “Cēsu alus” jau vairāk nekā 20 gadus uztur šo lielisko tradīciju, kad varam pateikt paldies cēsniekiem, kuri sniedz ilgtermiņa ieguldījumu Cēsu attīstībā un Cēsu atpazīstamības vairošanā! Cēsis kļuvušas par Latvijas kultūras galvaspilsētu, pateicoties cēsniekiem, kuri ikdienā strādā, lai šī dzirksts mūsu pilsētā būtu jūtama ik uz soļa un tiktu ieausta pašos cēsniekos. Inga ieguldījusi iespaidīgu un smagu darbu, lai mazie cēsnieki apgūtu dejas prasmi, būtu kustīgāki, un attiecīgi arī laimīgāki! No sirds pateicamies Ingai par darbu, ko viņa ieguldījusi gan dejā, kā arī par lieliskajiem pasākumiem, kas tapuši viņas virsvadībā. Zinu, ka Inga ar savu piemēru aizraus arvien vairāk jauniešus pievērsties aktīvam dzīves veidam! Cēsu lielākā bagātība ir cēsnieki, un Inga to pierāda ik dienas!”

“Cēsnieks 2019” balvai izvirzītos kandidātus noteica žūrijas komisija, izvērtējot ievērojamākos notikumus un aktivitātes Cēsu pilsētas dzīvē. Starp 2019.gada balvas “Cēsnieks” kandidātiem bija Rodions Kurucs, basketbolists, Astrīda Kamša, kultūras biedrības “Harmonija” vadītāja, un Inga Cipe, horeogrāfe. Šogad, ņemot vērā samērā nelielo balsu atšķirību, svinīgajā apbalvošanā pateicību saņēma arī Astrīda Kamša, kultūras biedrības “Harmonija” vadītāja, kura 40 gadus savas darba dzīves ir veltījusi Cēsu kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanai.

Ikvienam cēsniekam un Latvijas iedzīvotājam no 8. līdz 17.jūlijam bija iespēja balsot par komisijas izvirzītajiem kandidātiem un noteikt titula “Cēsnieks 2019” ieguvēju. Balsošana notika elektroniski www.cesnieks.lv, kā arī nogādājot balsošanas punktos kuponus no laikrakstiem “Druva” un “Cēsu Vēstis”.

“Cēsnieks” ir akciju sabiedrības “Cēsu alus” iedibināts apbalvojums ar mērķi godināt personas, kuras izcili un no sirds veikušas savu darbu, un kuru veikums pozitīvi ietekmējis Cēsu pilsētas reputāciju. Kopš 1999.gada šis godpilnais nosaukums ir piešķirts 21 cilvēkam, kuru vidū bijuši kultūras, zinātnes, vēstures, sporta un sociālās sfēras pārstāvji.

Additional information

Office

 

cesualus@cesualus.lv

Tel.: +371 67511377

Archive

2023

In order for this website to function, it uses strictly necessary cookies. With your consent, analytical and performance cookies may additionally be used on this website. Please tick your choice. Cookie policy

Necessary cookies
Analytical cookies
Acept only checked
Accept all cookies